Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande felaktigt utbetald lön

E n av förbundets medlemmar har felaktigt erhållit lön under sjukskrivning då denne inte har sänt in sina sjukintyg.

En inledande förhandling har skett gällande en medlem som har felaktigt erhållit lön under sjukskrivning. Detta beror på att medlemmen inte sänt in sina sjukintyg.

Då ärendet är mycket komplext har parterna enats om att ajouerna förhandlingen tills vidare, vi har remitterat ärendet till LO-TCO Rättsskydd för konsulation.