Hoppa till huvudinnehåll

LO-TCO Rättsskydd

L O-TCO Rättsskydd är fackets egen juridiska byrå och driver ärenden för fackliga medlemmars räkning när de fått problem som har samband med jobbet.

Fackets egen juridiska byrå

Ärenden som LO-TCO Rättskydd driver kan exempelvis gälla medlemmar som inte beviljats sjukpenning eller arbetsskadeersättning av Försäkringskassan. Det handlar också om felaktiga uppsägningar, anställda som inte fått någon lön eller för lite lön och brott mot kollektivavtal.

Fakta:

  • LO-TCO Rättsskydd drev totalt över 1 000 rättsärenden till domstol för fackliga medlemmars och förbunds räkning under 2017. Ekonomiskt handlar det om nära 200 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2016.
  • Rättsskyddet har också 1 400 pågående ärenden som ännu inte avgjorts.
  • När man får livränta för sin arbetsskada innebär det ofta ersättning yrkeslivet ut. Då blir det också stora belopp för den enskilde, ibland flera miljoner kronor.
  • Ett ärende kan i vissa fall beröra många medlemmar. Om en arbetsgivare tex. bryter mot ett kollektivavtal kan det drabba samtliga anställda i branschen eller på en arbetsplats. Men det räknas ändå som ett och samma ärende hos Rättsskyddet.
  • För att få hjälp av LO-TCO Rättsskydd måste man vara medlem i facket och ha beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund. Då betalar förbundet alla juridiska kostnader även om man skulle förlora sitt mål.