Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande tvisteförhandling rörande brott mot FAS, MBL och det enskilda anställningsavtalet

F örsvarsförbundet påkallade den 5 mars 2018 tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot FAS (Försvarets avtalssamling), MBL (Medbestämmandelagen) och enskilda anställningsavtalet

Förbundet anser att Försvarsmakten har brutit mot FAS (Försvarets avtalssamling), MBL (Medbestämmandelagen) och enskilda anställningsavtalet i samband med att förbundets medlem vid tillsättande av en chef blivit utestängd från sin arbetsplats.