Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot semesterlagen

F örbundet har påkallat en tvist gällande brott mot semesterlagen. Tvisten avslutades i februari 2020 och medlemmen fick 10 000 kronor för tvistens lösande.

Detta då en av förbundets medlemmar, tidigare anställd vid Försvarsmakten, fått sin semester utlagd under sin uppsägningstid. Enligt förbundets uppfattning bryter det mot 14§ i semesterlagen. 

För tvistens lösande fick medlemmen 10 000 kronor.

Tvisten avslutades i februari 2020.