Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående uppsägning av medlem

F örsvarsförbundet (OFR/S) har påkallat en tvist mot Försvarsmakten där vi ogiltigförklarar uppsägning av en medlem.

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade 27 mars 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten där vi ogiligförklarar uppsägningen av en av förbundets medlemmar. 

Uppdatering maj 2017: Tvisten har avslutats i oenighet och Försvarsförbundet har beslutat att med hjälp av LO-TCO Rättskydd driva den vidare till Arbetsdomstolen, AD.

Uppdatering i augusti 2017: Den 25 oktober är Försvarsförbundet kallade till muntlig förberedelse inför AD. Förhandlingarna i AD kommer att genomföras av en jurist från LO-TCO Rättskydd.

Uppdatering mars 2018: Ärendet går upp i Arbetsdomstolen den 20 poch 21 mars. Förhandlingarna i AD kommer att genomföras av en jurist från LO-TCO Rättskydd.

Uppdatering april 2018: Ärendet var uppe i Arbetsdomstolen 20 och 21 mars. Dom kom 9 maj 2018 där Arbetsdomstolen dömde till Försvarsmaktens fördel. Läs mer här.