Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande lön under sjukskrivning

E n medlem har fått felaktiga utbetalningar av reseersättning för en kurs han avanmälde sig från.

Efter förhandling enades parterna om att medlemmen är återbetalningsskyldig, men FM erbjuder förlängd avbetalning på 10 månader då felet uppstått på grund av en utebliven avanmälan från myndighetens sida i lönesystemet.