Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande felaktigt utbetald lön avslutad

E n av förbundets medlemmar har felaktigt erhållit lön under sjukskrivning då denne inte har sänt in sina sjukintyg. Tvisten som påkallades under våren 2018 avslutades 12 oktober där parterna kom fram till en gemensam lösning.

En inledande förhandling har skett gällande en medlem som har felaktigt erhållit lön under sin sjukskrivning och inte sänt in sina sjukintyg till sin arbetsgivare, Försvarsmakten. Detta gjorde att medlemmen fick en skuld hos arbetsgivaren som skulle återbetalas.

Då ärendet var mycket komplext enades parterna om att ajouerna förhandlingen tillsvidare och förbundet remitterade ärendet till LO-TCO Rättsskydd för konsultation.

I fredags 12 oktober avslutades tvisten i enighet. Parterna kom överens om att preskribera den äldsta delen av medlemmens skuld medan den nyare delen ska återbetalas av medlemmen med förlängd avbetalningstid.