Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot medbestämmandelagen

F örsvarsförbundet påkallade den 29 juni 2017 en tvisteförhandling mot FMV gällande brott mot medbestämmandelagen (MBL). Tvisten avslutades i enighet där parterna kom överens om en förbättring av dialog och samarbete.

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade den 29 juni 2017 en tvisteförhandling mot Försvarets materielverk, FMV, gällande brott mot medbestämmandelagen (MBL). Förbundet anser att FMV har brutit mot MBL då en av förbundets medlemmar blivit kallad till en arbetsintervju för en ny tjänst i samband med en omplaceringsutredning innan FMV informerat förbundet.

- Vi anser att arbetsgivaren inte uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och då inte gett medlemmen rätt förutsättningar att få hjälp från oss. Det står tydligt i lagen att aktuellt fackförbund ska vara informerad från första stund tills beslut har tagits i frågan, i detta anser vi att FMV har brustit, säger Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet.

Uppdatering 2018-01-24 

Försvarsförbundet (OFR/S) och FMV har avslutat tvisten i oenighet då parterna inte hittat en gemensam lösning. Därför tar förbundet tvisten vidare till Arbetsgivarverket. En första förhandling kommer att genomföras 6 februari.

Uppdatering 2018-05-23

Hos Arbetsgivarverket enades parterna om att det är vktigt att FMV och Försvarsförbundet (OFR/S) förbättrar samarbetet och dialogen. Dialogen syfter till att skapa en tydlighet i arbetet mellan parterna. Tvisten avslutades i enighet.