Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot LAS

F örsvarsförbundet påkallade den 11 september 2017 en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Försvarsförbundet anser att Försvarsmakten har förbigått företrädesrätten då de valt att anställa en annan person istället för förbundets medlem, som enligt företrädesrätten borde ha fått anställningen.

Tvisten avslutades i oenighet.