Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande felaktig löneutbetalning

F örsvarsmakten påkallade den 27 september 2017 tvist mot en av förbundets medlemmar gällande felaktig löneutbetalning. Tvisten är avslutad.

Försvarsmakten menar att medlemmen är åtebetalningsskyldig den felaktiga löneutbetalningen. Försvarsförbundet anser dock att skulden är preskriberad.

Förbundet och Försvarsmakten har enats om att det inte går att tvista om löneskulden, då medlemmen haft kännedom om att utbetalningen varit felaktig. Detta innebär att medlemmen ska betala tillbaka skulden, men kommer att erbjudas möjlighet till avbetalning. Ärendet är däremed avslutat.