Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot utlandsavtalet

F örsvarsförbundet påkallade den 17 maj 2017 en tvisteförhandling med Försvarsmakten om brott mot utlandsavtalet. Tvisten avslutades 19 juni 2017 till fördel för medlemmen.

Försvarsförbundet påkallade 17 maj 2017 en tvisteförhandling med Försvarsmakten då en av Försvarsförbundets medlemmar av arbetsgivaren blev nekad vakanstillägg vid sin utlandstjänst. Något medlemmen och Försvarsförbundet ansåg att medlemmen hade rätt till.

Tvisten avslutades 19 juni 2017 där arbetsgivaren medgav felaktig hantering av ärendet. Medlemmen kommer att få vakanstillägget för hela perioden utbetalt.