Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande brott mot förtroendemannalagen

F örsvarsförbundet påkallade den 26 juni 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen. Tvisten avslutades i enighet 14 november 2017.

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade den 26 juni 2017 en tvisteförhandling med Försvarsmakten då en av Försvarsförbundets förtroendevalda blivit behandlad i strid med förtroendemannalagen och förtroendemannaavtalet.

- Detta är någonting som förbundet självfallet ser allvarligt på. Våra förtroendevalda måste kunna utföra sitt uppdrag att bevaka medlemmarnas intressen, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Tvisten avslutades den 14 november med att parterna enades om att arbetsgivaren inte hade följt god sed i ärendet, men att det som skett inte var så pass allvarligt att det var aktuellt att ta vidare till Arbetsdomstolen (AD).

Försvarsmakten kommer även att upplysa sina HR-avdelningar om vikten av respektfullhet mellan parterna.