Hoppa till huvudinnehåll

Tvister angående brott mot pensionsavtal

T vister angående brott mot pensionsavtal avseende medlems rätt att gå i pension vid 60 år (ÖB-rätt) är nu avslutade.

Såväl lokal tvist på FMV och central tvist på Arbetsgivarverket slutade i oenighet. Trots den dokumentation och argumentation Försvarsförbundet förde fram vidhöll arbetsgivaren att medlemmen förlorat sin ÖB-rätt 1997.

Parterna vidhöll sina ståndpunkter och för tvistens lösande fick medlemmen 20.000 kronor.