Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande FPAN-beslut om uppsägning

F örsvarsförbundet påkallade den 17 juni 2016 tvisteförhandling med Försvarsmakten gällande ett, enligt Försvarsförbundet, felaktigt FPAN-beslut gällande uppsägning.

FPAN (Försvarsmaktens personalansvarsnämnd) beslutade att säga upp en av Försvarsförbundets medlemmar. Ett beslut som enligt Försvarsförbundet var felaktigt. 

Försvarsmakten meddelade FPANs beslut om att säga upp medlemmen återkallades och att överläggning i ärendet skulle påkallas inför FPANs nästkommande sammanträde i september 2016.