Hoppa till huvudinnehåll

Tvist gällande felaktigt återkrav av felaktigt utbetalad semesterlönegaranti

F örsvarsförbundet (OFR/S) kallades 27 oktober 2015 till förhandling med Försvarsmakten rörande felaktigt återkrav av felaktigt utbetalad semesterlönegaranti för sju medlemmar.

Försvarsförbundet anser att Försvarsmakten ska avskriva samtliga krav på återbetalning. 

Partnerna enades 7 juni 2016 om de belopp som inte överstiger 6 000 kronor återbetalas och hälften av summan över 6 000 kronor återbetalas hälften av.