Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om brott mot diskrimineringslagen

F örsvarsförbundet påkallade den 23 februari 2016 tvisteförhandling med Försvarsmakten om brott mot diskrimineringslagen. Tvisten avslutades 22 mars 2016 i oenighet.

En medlem fick avslag på sin ansökan om karriärväxling. Något som Försvarsförbundet ansåg berodde på medlemmens ålder och därför var ett brott mot diskrimineringslagen. 

Förbundet yrkade att medlemmen skulle få diskrimineringsersättning, förbundet skadestånd samt att medlemmen skulle beviljas karriärväxlingen som hen ansökt om.

Tvisteförhandlingen avslutades 22 mars 2016 i oenighet.