Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande Försvarsmaktens tillvägagångsätt vid bemanning av organisationen

F örsvarsförbundet (OFR/S) påkallade den 3 mars en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot samverkansavtalet.

Anledningen är att Försvarsmakten har genomfört bemanning av organisationen utan att kalla OFR/S till förhandling. Något Försvarsförbundet anser strider mot MBL/Samverkansavtalet.

Tvisten avslutades 21 april 2016 där Försvarsmakten betalade ett skadestånd till Försvarsförbundet på 15 000 kronor.