Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande rätten för anställd att gå i förtida pension enligt ÖB-rätt

F örsvarsförbundet (OFR/S) påkallade den 20 januari en tvist mot Arbetsgivarverket rörande brott mot PA-91.

Tvisten gäller en medlem på Försvarets Materielverk och hens rätt att gå i förtida pension enligt ÖB-rätt. 

Tvisten avslutades 20 juni 2016. Medlemmen fick ett belopp på 20 000 kronor av arbetsgivaren.