Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande diskriminering avslutad i oenighet

I februari 2016 påkallade Försvarsförbundet en tvisteförhandling gällande brott mot diskrimineringslagen och samverkansavtalet.

Vi ansåg att Försvarsmakten diskriminerat på grund av av ålder, då de avslog en ansökan om att få ingå i ett av FMs medarbetarprogram och angav den sökandes ålder som ett av skälen till avslag.

Förhandlingen avslutades i oenighet den 29 mars 2016.