Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse 2 till kongress 2019 utskickad

D et närmar sig kongress och igår skickade vi ut kallelse 2 till föreningarna inför förbundets kongress 21-23 maj 2019. Vi behöver ha in föreningarnas anmälningar av ombud och eventuella åhörare senast 14 april.

Föreningarna anmäler ombud via RMS (ordförande samt medlemsredovisare har tillgång till att logga in på RMS:en) eller den blankett som följde med kallelsen. 

Här hittar du som är medlem (kräver inloggning med BankID) information inför kongressen 2019. I samband med att kongresshandlingarna skickas ut kommer sidan fyllas på med mer information. Du måste vara medlem för att se informationen, inloggning med BankID krävs.

Kongressen är förbundets högst beslutande organ där ombuden från förbundets föreningar ska välja styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och andra förtroendevalda som ska få mandat att leda förbundet i fyra år framåt. Läs mer om vad som händer på en kongress.