Hoppa till huvudinnehåll

Förbundsstyrelse för kommande fyra år vald

U nder Försvarsförbundets kongress som avslutades den 23 maj valdes en ny förbundsstyrelse samt revisorer och valberedning som ska verka under kommande kongressperiod 2019-2023.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande

Håkan Sparr, förening 44. Omvald.

Vice förbundsordförande

Ove Hellgren, förening 330. Nyvald.

Ledamöter

Marie-Louise Svensson, förening 5. Omvald.
Per Gunnarsson, förening 76. Omvald.
Martin Sparr, förening 44. Nyvald (tidigare suppleant).

Suppleanter

Caroline Nilsson, förening 86. Nyvald.
Kenneth Hartikainen, förening 2. Nyvald. 

Förändring av förbundsstyrelsens storlek

Under kongressen beslutades det om en minskning av förbundsstyrelsen från 7 till 5 ordinarie ledamöter. Detta efter att motioner från flera föreningar inkommit med samma önskemål.

Valberedning

Ordförande 

Urban Ström, förening 84. Omvald.

Ordinarie

Annelie Forshage, förening 99. Omvald.
Håkan Antonsson, förening 114. Omvald.

Suppleant

Per-Anders Andersson, förening 44. Nyvald.

Revisorer 2019-2023

Anders Wilhelmsson, förening 114. Omvald.
Martina Brisman, förening 114. Omvald.
Maria Ferngren, förening 330. Omvald.