Hoppa till huvudinnehåll

Föreslagen utredningsfunktion mot trakasserier inom Försvarsmakten

E fter #metoo och #givaktochbitihop tillsattes en arbetsgrupp bestående av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga ATO med uppgift att granska hur myndighetens arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling ser ut. I dagarna presenterades gruppens rapport som bland annat föreslår en separat utredningsgrupp som på ett opartiskt sätt ska kunna utreda anmälda händelser.

Under #metoo blev det tydligt i uppropet #givaktochbitihop att omfattningen av sexuella trakasserier och den tystnadkultur och rädsla för att anmäla som råder på Försvarsmakten är betydligt större än vad vi tidigare förstått. 

På Försvarsförbundets och övriga arbetsgivarorganisationers (ATO:s) inrådan tillsattes i början av 2018 en arbetsgrupp bestående av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga ATO vars uppgift var att granska hur Försvarsmakten arbetar mot trakasserier och kränkande särbehandling. 

Gruppen har sedan den startades arbetat med att säkerställa en bättre och mer säker utredningsmetod vid trakasserier. Detta har resulterat i en rapport som föreslår en separat utredningsgrupp som på ett opartiskt sätt ska kunna utreda anmälda händelser. Utredningsgruppen ska om rapportens förslag blir verklighet påbörja sitta arbete i början av 2019 och sedan pågå i två år. 

- Vi tycker att den här utredningsfunktionen är ett steg i rätt riktning. Men hoppas också på att det här inte bara är ett projekt som är över efter två år, utan införlivas i Försvarsmaktens ordinarie verksamhet. Vi anser också att utöver utredningsarbetet bör de också arbeta med att utveckla det förebyggande arbetet kring trakasserier, säger Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet.