Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet lyfter tvist mot FMV till Arbetsgivarverket

F örsvarsförbundet (OFR/S) tar en tvist mot FMV gällande brott mot medbestämmandelagen vidare till central förhandling med Arbetsgivarverket då tvisten inte kunnat lösas. En första förhandling kommer att genomföras 6 februari.

Vi har tidigare berättat att Försvarsförbundet den 29 juni 2017 påkallade en tvisteförhandling mot FMV gällande brott mot medbestämmandelagen (MBL). Förbundet ansåg att FMV har brutit mot MBL då en av förbundets medlemmar blivit kallad till en arbetsintervju för en ny tjänst i samband med en omplaceringsutredning innan FMV informerat förbundet.

Freddy Tullgren, ombudsman på förbundet sa då:
- Vi anser att arbetsgivaren inte uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och då inte gett medlemmen rätt förutsättningar att få hjälp från oss. Det står tydligt i lagen att aktuellt fackförbund ska vara informerad från första stund tills beslut har tagits i frågan, I detta anser vi att FMV har brustit.

Tvisten avslutades i oenighet då parterna inte lyckats hittat en gemensam lösning. Därför tar förbundet tvisten vidare till Arbetsgivarverket där en första förhandling kommer att genomföras 6 februari 2018.

Följ tvistens händeseförlopp och se mer pågående och avslutade tvister