Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet tog tvist mot FMV vidare till Arbetsgivarverket: Enats om förbättring gällande samarbete och dialog

F örsvarsförbundet påkallade den 29 juni 2017 en tvisteförhandling mot FMV gällande brott mot medbestämmandelagen, MBL. Tvisten avslutades i enighet där man kom överens om att parterna måste förbättra dialogen och samarbetet.

Förbundet ansåg att FMV har brutit mot MBL då en av förbundets medlemmar blivit kallad till en arbetsintervju för en ny tjänst i samband med en omplaceringsutredning innan FMV informerat förbundet. Tvisten togs vidare till Arbetsgivarverket för central förhandling där parterna enades om att det är viktigt att FMV och Försvarsförbundet (OFR/S) förbättrar samarbetet och dialogen.

- Vi är glada över att Arbetsgivarverket och Försvarsförbundet tillsammans har kommit till insikt om att samarbetet och dialogen mellan FMV och Försvarsförbundet kan förbättras, något vi efterfrågade redan när tvisten startade, säger Freddy Tullgren, ombudsman Försvarsförbundet.