Hoppa till huvudinnehåll

Tredje och sista bemanningsmötet på Försvarsmakten genomfört

I veckan genomfördes det tredje och sista bemanningsmötet gällande Försvarsmaktens nya organisation och FMV:s verksamhetsövergång. Bemanningen ska nu samverkas lokalt på mottagande organisationsenhet under nästa vecka.

I veckan genomfördes det tredje och sista bemanningsmötet gällande Försvarsmaktens nya organisation och FMV:s verksamhetsövergång. Försvarsförbundet har deltagit under samtliga möten med fokus att säkerställa att lagar och avtal följs samt att ingen personal kommer i kläm. Bemanningsmötena i syfte att bemanna Försvarsmaktens nya organisation har skett på central nivå. Då vi behöver veta om våra medlemmars placeringar är korrekta ska bemanningen samverkas lokalt på mottagande organisationsenhet under nästa vecka.

- Nu har vi kommit så långt vi kan på central nivå. Vi upplever att Försvarsmakten så långt det varit möjligt har utgått från personalens önskemål vid placering. Men upplever du din placering felaktig eller att den inte stämmer överens med ditt önskemål och inte en fått förklaring till det, är det viktigt att du hör av dig så snart det bara går till din förening. Detta för att de ska kunna ta frågan vidare, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.

23 oktober fastställs bemanningen på Försvarsmakten, även gällande dem som flyttar över från FMV. En, av Försvarsmakten och ATO, gemensam översyn av den fastställda organisationen kommer ske senare under hösten.

1 januari 2019 träder Försvarsmaktens nya organisation i kraft.

Upplever du din placering felaktig?

Kontakta då din förening så snart du kan. Har du inte möjlighet till det kan du också kontakta kansliets ombudsmän.

Tilltänkt flytt av ställföreträdande avdelnings- och sektionschefer tas tillbaka

I samband med gårdagens bemanningsmöte hos Försvarsmakten där Försvarsförbundet deltar, hade Försvarsmakten beslutat att flytta de ställföreträdande avdelningscheferna samt att ta bort titeln ”ställföreträdande sektionschefer” vid myndighetens servicecentra och servicepunkter. 

Försvarsförbundet och övriga ATO motsatte sig beslutet. Förbundet påpekade att detta skulle dels påverka produktionen men också ta bort utvecklingsmöjligheter för de berörda personalkategorierna. Det resulterade i att Försvarsmakten återtog beslutet.

- Vi är nöjda med att Försvarsmakten valde att tillbaka den tänkta förändringen, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.