Hoppa till huvudinnehåll

Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

I spåren av #metoo⁠ ⁠har TCO och TCO-förbunden tagit fram en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken är en praktisk guide för fackligt förtroendevalda i det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier.

Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier och repressalier. Ansvaret för att förhindra detta ligger på arbetsgivaren och uppfylls genom ett förebyggande arbete. Ett aktivt förebyggande arbete kräver ständiga kontroller av arbetsförhållandena för att rensa bort allt som kan innebära risk för sexuella trakasserier och repressalier.

Har misstanke om sexuella trakasserier eller repressalier kommit till arbetsgivarens kännedom är arbetsgivaren skyldig att omedelbart ingripa med utredning och vidtagande av åtgärder för att komma till rätta med problemet, både för stunden och för framtiden.

Det här är en handbok mot sexuella trakasserier. Syftet är att vägleda er som fackligt förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasserier ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Låt boken bli en praktisk guide i detta viktiga arbete.

Ladda hem handboken här (pdf)

Läs mer om sexuella trakasserier