Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen utreder: Skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier

R egeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. De tillsätter nu en utredning som ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över behovet av åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen följs. Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelandet.

Ett annat exempel regeringen nämner är osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som existerar, trots att diskriminering på grund av kön är förbjuden och det finns tydliga krav på det förebyggande arbetet mot diskriminering genom bl.a. lönekartläggning. 

"Försvarsförbundets anmälan av Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering ett framgångsrikt exempel"

Tidningen Arbetsvärlden skriver om regeringens utredning där de pratar med Lena Svenaeus, tidigare Jämo, om diskrimineringsombudsmannen, DO. Sveneaus ifrågasätter DO:s arbetssätt och säger att de vitesföreläggande som kommit in till Nämnden mot diskriminering är från facken, inte DO.

Lena Svenaeus tar upp Försvarsförbundets anmälan av Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering för utebliven lönekartläggning som ett framgångsrikt exempel:

- Nämnden satte vitesföreläggandet till två miljoner kronor. Här rättade sig också Försvarsmakten så det blev inte aktuellt att begära att vitet skulle dömas ut. 

Läs hela artikeln på Arbetsvärlden.se