Hoppa till huvudinnehåll

RALS-arbetet på Försvarsmakten klart på myndighetsnivå

F örsvarsförbundet och Försvarsmakten undertecknade i fredags 5 oktober ett samsynprotokoll angående Försvarsmaktens lönerevision 2018. Försvarsmakten har även fastställt sin årliga skrivelse om ekonomiskt utrymme. Detta innebär att lönearbetet nu kan fortsätta på respektive organisationsenhet.

Försvarsmakten har sedan tidigare ett 3-årigt RALS-avtal.