Hoppa till huvudinnehåll

Nya regler från 1 januari: karensdag blir karensavdrag

R eglerna för karens ändras 1 januari då karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Ändringen gynnar dem som har andra arbetsförhållanden än 40 timmars arbetsvecka och kontorstider.

Reglerna för karens ändras 1 januari då karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Detta fungerar förenklat så att den anställde får sjuklön från den första sjukdagen till och med dag 14. Karensdagen har sedan förvandlats till ett karensavdrag som ska fördelas på samtliga sjukdagar.

Syftet med ändringen säger regeringen är att i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro, så de arbetsgrupper som har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och kontorstider inte missgynnas.

Vi ser nu, via Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), över och anpassar de statliga kollektivavtalen tillsammans med Arbetsgivarverket. När de statliga kollektivavtalen är klara ska myndighetsavtalen anpassas och ändringen kan sedan genomföras på respektive myndighet.

Läs mer om vad som gäller vid sjukdom