Hoppa till huvudinnehåll

Möten gällande lönekartläggning och arbetsmiljö på Fortifikationsverket

U nder vecka 11 deltog Försvarsförbundet vid två möten på Fortifikationsverket. Dels ett uppstartsmöte för årets lönekartläggning samt huvudkontorets samverkansmöte med arbetsmiljökommitté.

Uppstartsmöte för årets lönekartläggning

Onsdagen den 14 mars genomfördes ett uppstartsmöte för årets lönekartläggning. Här värderades de befattningar som tillkommit sedan förra årets lönekartläggning.

Försvarsförbundet ombudsman Robert Oidermaa som deltog upplevde mötet givande:

- Jag upplevde processen som väl genomarbetad och tydlig. Det är glädjande att det finns verktyg för att värdera befattningar som även om de utgår från BESTA är vidareutvecklade och mer detaljerade för att korrekt värdera nya tjänster. Mötet var givande och nu fortsätter årets lönekartläggning som planerat.

Huvudkontorets samverkansmöte med arbetsmiljökommitté

På torsdagen 15 mars genomfördes huvudkontorets samverkansmöte med arbetsmiljökommitté.

Även här deltog förbundets ombudsman Robert Oidermaa, som reflekterade över att det det märks att Fortifikationsverket är i en utvecklingsprocess och upplever att förbundet har en bra dialog med arbetsgivaren:

- Till skillnad från tidigare år är det inte fråga om att dra ner på organisationen utan istället skall den byggas ut för att motsvara kundernas (främst Försvarsmaktens) behov och förväntningar. Förbundet har i det sammanhanget påtalat att det inte får glömmas att även ramarna för administrativ personal förmodligen måste utökas när arbetsbördan ökar, inte enbart olika specialister.
- Förbundet har också startat en dialog med arbetsgivaren om hur många befattningar som egentligen kräver högskole- eller universitetsutbildning. Samt hur många befattningar som kan vara aktuella för sökanden som saknar sådan utbildning men ändå har motsvarande kunskaper. Jag upplever att vi har en bra och konstruktiv dialog med arbetsgivaren kring alla frågor som kommer upp och ser med spänning fram mot verkets vidare utveckling.