Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets fortsatta arbete vid Försvarsmaktens och FMV:s omorganisation och verksamhetsövergång

F örsvarsförbundet fortsätter arbetet tillsammans med FMV och Försvarsmakten vid myndigheternas omorganisation samt verksamhetsövergång. Förbundets fokus är att se till att lagar och avtal följs samt att ingen personal mår dåligt eller kommer i kläm.

Försvarsmakten har genomfört två av de tre inplanerade mötena för att bemanna den nya organisationen. Här har Försvarsförbundet deltagit tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer (ATO). Det tredje och sista mötet kommer ske under nästa vecka. Efter det sista mötet kommer vi med mer information.

En översyn av organisationen kommer att ske senare under hösten, gemensamt av Försvarsmakten och ATO.

Inrangeringsavtal klart

I mitten av juni skrev Försvarsmakten och ATO under ett inrangeringsavtal för dem på FMV som kommer byta arbetsgivare till Försvarsmakten inom MLU samt för flygplatspersonalen i Vidsel. Läs mer här.

Aktuella datum

23 oktober 2018 fastställs bemanningen på Försvarsmakten gällande dem som flyttar över från FMV och 1 januari 2019 träder Försvarsmaktens nya organisation i kraft.