Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets arbete vid Försvarsmaktens och FMV:s omorganisation och verksamhetsövergång

F örsvarsmaktens och FMV:s arbete med omorganisationen av material och logistik samt den verksamhetsövergång som den innebär pågår. Försvarsförbundet deltar i arbetet med målet att ingen personal ska må dåligt eller hamna i kläm.

Omstruktureringsmöten

Försvarsförbundet deltag aktivt vid Försvarsmaktens omstruktureringsmöten och framför vår syn på den nya organisationen.

Försvarsförbundet deltog som enda fackförbund under de två heldagar som Försvarsmakten ordnade om arbetet kring ny organisation för försvarslogistiken. Därefter lämnade vi en lista på synpunkter till Försvarsmakten. Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet: 
- Efter det har vi haft ett möte med omstruktureringsgruppen där vi upplevde att vi fick svar på vissa av våra frågor.

Försvarsmaktens nya organisation samverkas 7 juni.

Erbjudande till FMV-anställda

15 juni ska FMV ha presenterat vilka som är aktuella för en verksamhetsövergång. Förbundet anser att de på FMV som berörs av verksamhetsövergången borde få ett erbjudande från Försvarsmakten om en tjänst senast i september

Inrangeringsavtal

Försvarförbundet håller tar just nu, tillsammans med de övriga arbetstagarorganisationerna och Försvarsmakten och FMV, fram ett inrangeringsavtal för de FMV-anställda som som kommer byta arbetsgivare från FMV till Försvarsmakten. Det är mycket viktigt att vi kommer fram till en lösning som fungerar för båda myndigheterna och vi arbetar just nu med att jämföra myndigheternas avtal för att komma fram till en bra lösning. I detta arbete har vi kontakt med förtroendevalda på FMV.

Försvarsgrensstabernas utflytt och Gärdesutredningen

Som en del i Försvarsmaktens omorganisation ingår försvarsgrensstabernas utflytt samt Gärdesutredningen. Försvarsförbundet deltar i arbetet både centralt och lokalt. Gällande försvarsgrensstabernas utflytt har de nya orterna Uppsala, Muskö och Enköping presenterats. I Gärdesutredningen, som handlar om att de förband som idag sitter i inhyrda lokaler på gärdesområdet i Stockholm skulle ett beslut ha kommit i mars, säger Robert Oidermaa:

- Vi väntar på det beslut som skulle kommit för några månader sedan gällande nya framtida grupperingar och lokaliseringar. Detta ska sedan genomföras under en tidsperiod mellan 2019–2025. Så snart vi vet mer kommer vi återkoppla till medlemmarna.

Tidslinjal

  • 7 juni – Försvarsmaktens nya organisation samverkas
  • 15 juni – FMV presenterar för Försvarsmakten vilka anställda som de anser är aktuella för verksamhetsövergången. I samband med detta kommer cheferna på FMV att boka in möten med de som är aktuella.
  • Veckan innan midsommar – alla anställda inom aktuella delar i FMV FSV kommer få information på stormöten ordnade av Försvarsmakten och FMV. Dessa kommer genomföras på ett antal platser runt om i landet.
  • 19 - 20 juni – Försvarsmaktens interna bemanning sätts (exklusive den personal som går över från FMV).
  • Vecka 33 - Försvarsmaktens interna bemanning samverkas och fastställs.
  • Vecka 34 – Erbjudanden går ut till berörd personal på FMV gällande nya tjänster på Försvarsmakten.
  • 23 oktober – Bemanningen fastställs på Försvarsmakten gällande de som flyttar över från FMV.
  • 1 januari 2019 – Försvarsmaktens nya organisation träder i kraft.

Med reservation för ev. ändringar