Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam lönerevisionsutbildning

F örsvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga arbetstagarorganisationer genomfört utbildningar i lönerevision för myndighetens organisationsenheter och lokala fackliga företrädare. Målet är bättre kunskap om lönerevisionsprocessen, både hos medarbetare och chefer.

Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga arbetstagarorganisationer genomfört en utbildning i lönerevision för myndighetens organisationsenheter och lokala fackliga företrädare. Utbildningen har genomförts som videokonferenser vid 10 tillfällen, där förbanden har fått anmäla sig till det tillfälle som passar bäst.

Utbildningen grundar sig på RALS-avtalet där man kommit överens om att utbildningar i lönesättande samtal ska göras. Men efter att Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna tillsammans tittat på myndighetens lönerevisionsprocess i sin helhet har man konstaterat problem i fler delar av processen. Beslut togs då om att göra utbildningarna mer omfattande, från att enbart handla om lönesättande samtal till att handla om hela lönerevisionsprocessen. 

- Lönerevisionen fungerar tyvärr inte alltid som den ska i myndigheten. Det är till exempel inte ovanligt att de anställda inte förstår varför de får den lön de får och många chefer känner sig inte helt trygga med alla moment i löneprocessen. Vår förhoppning är att utbildningen och det tillhörande bildspel ska spridas i organisationen till så många chefer och medarbetare som möjligt så alla kan få bättre kunskap om hur lönerevisonsprocessen ska gå till, säger Robert Oidermaa.