Hoppa till huvudinnehåll

"Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte rätt väg"

" Jaha, då var det dags igen. Ja, jag menar förstås att försvara vår fackliga modell - och det på hemmaplan. Jag trodde väl aldrig att det skulle bli någon sorts valfråga. Angreppen mot LAS blir på något sätt märkliga i mina ögon". Detta skriver förbundsordförande Håkan Sparr i Om Försvarsförbundet ledare nr 1 2018.

"Det är svårt att förstå dessa ständiga attacker mot LAS eftersom svensk arbetsrätt redan i dag är mycket flexibel när en arbetsgivare vill eller behöver dra ned på antalet anställda. Hotet mot turordningsreglerna har väckt starka reaktioner från fackrörelsen som ser att förhandlingsmedel kan tas ur deras händer. Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte rätt väg. Tvärtom äventyras viktiga beståndsdelar. Det politikerna säger sig eftersträva har parterna redan uppnått genom förhandlingar. På DN debatt gick TCO:s ordförande Eva Nordmark tillsammans med TCO:s samtliga förbundsordföranden ut med ett krav på att politikerna ska hålla sig borta från turordningsreglerna. Att tumma på dem skulle inte minst försämra fackens möjligheter att förhandla om bra omställningsavtal för att hjälpa medarbetare vidare vid arbetsbrist.

Metoo-rörelsen har riktat ett skarpt ljus mot sexuella trakasserier på jobbet och debatten om hur samhället ska kunna lösa problemen har därmed fått en välbehövlig spark i baken. Läs gärna artikeln i detta nummer om hur våra försvarsmyndigheter arbetar med att identifiera och hantera sexuella trakasserier.

Jag har i skrivande stund fortfarande inte fått svar från Försvarsmaktenhur det kommer sig att arbetstagarorganisationerna, ATO, blivit utestängda från myndighetens förbandschefsutbildning - där vi tidigare medverkat och förklarat fackets roll samt tagit upp aktuella och intressanta ämnen. Ett mycket bra sätt att bygga upp relationer med framtida förbandschefer på.

I demokratins anda tycker jag personligen att representanter från de olika fackliga organisationerna centralt skulle utses till myndigheternas insynsråd, men där finns ingen facklig insyn alls. Så här skriver regeringskansliet: ”Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande”. Det behovet skulle verkligen tillgodoses om de fackliga företrädarna gavs tillträde till insynsråden. För mig känns det som om man inte tillvaratar de resurser som finns i våra myndigheter på bästa sätt."

Håkan Sparr, förbundsordförande Försvarsförbundet

Ledaren i Om Försvarsförbundet nr 1 2018.

Tidigare ledare i Om Försvarsförbundet.