Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor jobbar gratis från 16.02 varje dag

L öneskillnaden mellan kvinnor och män är 12 procent. Det betyder att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:02. Det nya klockslaget presenterades den 15 februari på Sergels Torg i Stockholm.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12 procent. I tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:02, varje dag. 

Nytt klockslag

Det nya klockslaget, som alltså gått från 16:00 år 2016 till 16:02 år 2017 presenterades den 15 februari på Sergels Torg i Stockholm, som 16:02-rörelsen står bakom. Rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. I vilken Försvarsförbundet ingår. 

16:02-rörelsen ställer fyra gemensamma krav

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Mer om 16:02-rörelsen och våra aktiviteter kan du läsa här.

Statistik

Kampanjen baseras på aktuell statistik från Medlingsinstitutet som visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12 procent. Det betyder att en genomsnittlig kvinna varje månad tjänar 4 200 kr mindre än en genomsnittlig man. På ett år blir skillnaden 50 400 kr.