Hoppa till huvudinnehåll

MLU: Inrangeringsavtal klart för FMV-anställda som går över till Försvarsmakten

F örsvarsförbundet skrev idag, tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer och Försvarsmakten, under ett inrangeringsavtal för den personal på FMV som kommer byta arbetsgivare till Försvarsmakten inom MLU samt för flygplatspersonalen i Vidsel.

Avtalet innebär att vissa regleringar från FMV följer med personalen in i Försvarsmakten vid övergången. Dessa ska sedan utvärderas under första året. I övrigt gäller Försvarsmaktens avtal.

Försvarsförbundets ombudsman Robert Oidermaa är nöjd med avtalet:

- Det är positivt att partnerna under snäva tidsramar fått till ett avtal som tillvaratar både personalens och verksamhetens intressen. Målet med arbetet när vi har tagit fram det här avtalet har varit att ingen arbetstagare ska få sämre villkor efter verksamhetsövergången. Det är något vi känner att vi lyckats med.