Hoppa till huvudinnehåll

Information till föreningar gällande hantering av förtroendevalda och medlemmar pga Försvarsmaktens omorganisation

F örsvarsmaktens omorganisation "Ledning för ett starkare försvar" innebär en del förändringar för berörda föreningar. Information gällande hur dessa föreningar ska hantera förtroendevalda och medlemmar har skickats ut till föreningarna.

Kansliet kommer centralt att föra över de berörda medlemmarna till sina nya föreningar, enligt förbundets föreningsstruktur, 1 januari 2019.

Föreningarna kommer kontinuerligt att förses med aktuell information.