Hoppa till huvudinnehåll

Information gällande skattereduktion för fackavgift

D en första juli infördes automatiskt skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Detta innebär att vi kommer skicka kontrolluppgifter på alla berörda medlemmar till Skatteverket för att reduktionen ska kunna genomföras. Vill du inte att vi skickar dina uppgifter är det viktigt att du meddelar oss det senast 31 december 2018.

Första juli infördes automatiskt skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Du får alltså tillbaka 25 procent av din medlemsavgift om du betalar mer än 400 kronor per år i medlemsavgift.

Detta innebär att vi från januari 2019 kommer att skicka kontrolluppgifter på samtliga betalande medlemmar till Skatteverket för att skattereduktionen ska kunna genomföras. Detta gäller endast medlemmar som betalar minst 400 kronor i medlemsavgift per år, så är du till exempel pensionärsmedlem omfattas du inte.

Vill du inte att vi skickar dina uppgifter till Skatteverket?

Om du inte vill att vi skickar kontrolluppgift till Skatteverket ber vi dig meddela oss detta skriftligen senast 31 december 2018. Skicka då din skriftliga begäran med underskrift till: Försvarsförbundet, Box 5328, 102 47 Stockholm.

Frågor?

Kontakta Susanne på medlemsregistret, 08-402 40 00 eller medlem(at)forsvarsforbundet.se.