Hoppa till huvudinnehåll

Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

T re positiva nyheter i det statliga pensionsavtalet, PA16, träder i kraft vid årsskiftet. Dels en förbättring gällande pensionsinsättning under föräldraledighet samt bättre och tydligare regler gällande löneväxling till pension.

För dig född 1987 eller tidigare (avdelning II):

För den del av din tjänstepension som utgörs av så kallad premiebestämd ålderspension träder nya och förbättrade regler för intjänande av pension i kraft vid årsskiftet 2018/2019:

1. Förbättrad pensionsavsättning vid föräldraledighet

Förändringen innebär en viktig förbättring för dig som är föräldraledig längre tid än 18 månader efter ett barns födelse, är ledig med rätt till tillfällig föräldrapenning (VAB) eller under graviditeten är ledig med graviditetspenning. När du är ledig från jobbet på grund av dessa anledningar får du vanligtvis en lägre lön än normalt under den tiden. Detta är också vad arbetsgivarens baserar avsättningen till pensionen på. Men från och med årsskiftet så kommer det som avsätts till din pension under sådan ledighet att baseras på din lön som du hade fått om du inte varit ledig. Pensionsmässigt ska det alltså se ut som att ledigheten aldrig ägt rum.

2. Löneväxling genom enskild överenskommelse

En ny, tydlig och förbättrad regel vid så kallad löneväxling genom enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare till pension börjar gälla. När du genom enskild överenskommelse med din arbetsgivare avstår lön i form av bruttolöneavdrag för att sätta undan detta till pension, ska denna sänkning av din bruttolön inte påverka avsättningen till tjänstepensionen. Denna ska beräknas som om att bruttolöneavdraget inte gjorts. Löneväxling till pension genom ett lokalt kollektivavtal påverkas inte av denna förändring.

För dig född 1988 eller senare (avdelning I):

3. Ny regel för placering av pensionspremie vid löneväxling genom ett lokalt kollektivavtal

Den extra pensionspremien placeras från och med 1 januari 2019 i den del av tjänstepensionen som kallas ålderspension flex. Till och med december 2018 har sådana extra pensionspremier placerats i ålderspension obligatorisk (Kåpan Tjänste). Förändringen görs för att på sikt göra mer flexibla uttagsmöjligheter för det extra pensionssparandet möjliga.

Läs mer på OFR:s hemsida.