Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevisionen har startat på Försvarsmakten - här är vi nu

A rbetet enligt det treåriga RALS-avtal som slöts för 2017–2019 har nu trappats upp och vi är för närvarande mitt inne i en mötesserie på myndighetsnivå gällande Försvarsmaktens lönerevision. Målet är att parterna skall vara eniga innan 1 oktober.

I revisionen ingår en pott för så kallade särskilda satsningar.

Förbundet ser ett antal utmaningar i årets lönerevision, säger ombudsman Robert Oidermaa:
- En del är att den största delen av de begärda särskilda satsningarna handlar om att få upp lönenivån för vissa tjänster som idag är för lågt betalda för att både kunna nyrekrytera och behålla kompetent personal. Vi menar att Försvarsmakten borde se över och korrigera sina nuvarande lönenivåer, speciellt gällande dessa personalgrupper.

De förtroendevalda på Försvarsmakten som arbetar med RALS kommer att få information så fort förhandlingarna på myndighetsnivå är slutförda.