Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets arbete vid Försvarsmaktens och FMV:s omorganisation och verksamhetsövergång

V i sammanfattar här hur Försvarsförbundet tillsammans med myndigheterna arbetar med framtagandet av Försvarsmaktens nya organisation samt överflytten från FMV till Försvarsmakten. Såhär ser arbetet ut just nu.

Regeringen har gett Försvarsmakten och FMV i uppdrag att genomföra en omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Försvarsförbundet arbetar tillsammans med de båda myndigheterna för att säkerställa att lagar och avtal följs och att ingen personal mår dåligt eller kommer i kläm som följd av omorganisationen.

På Försvarsmakten pågår arbetet med att ta fram myndighetens nya organisation, ett arbete där förbundet aktivt deltar vid bland annat omstruktureringsmöten och framför vår syn på den nya organisationen.
- Försvarsförbundet deltog som enda fackförbund under de två heldagar som Försvarsmakten ordnade om arbetet kring ny organisation för försvarslogistiken. Efter detta lämnade vi en lista på synpunkter till Försvarsmakten, något vi nu ska ha ett möte med omstruktureringsgruppen kring, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Den nya organisationen ska fastställas under v. 20–22 och efter detta är det sagt att FMV ska redovisa vilka som kommer flyttas över.
- Vi anser att de på FMV som berörs av verksamhetsövergången borde få ett erbjudande från Försvarsmakten om en tjänst senast i september, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.

Försvarsmakten håller i dagsläget på att, tillsammans med arbetstagarorganisationerna, ta fram ett inrangeringsavtal för dem som kommer byta arbetsgivare från FMV till Försvarsmakten. Hans Jonsson:
- Vi arbetar just nu med att jämföra myndigheternas avtal för att komma fram till en lösning som fungerar för båda parter. I detta arbete kommer vi också ha kontakt med förtroendevalda på FMV.

Vi kommer med mer information på vår hemsida och i Infonytt allt eftersom. Håll gärna utkik!