Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet vid Rikskonferensen Folk & Försvar

F örsvarsförbundet är på plats i Sälen på 2018 års upplaga av Rikskonferensen Folk & Försvar. Programpunkterna är som alltid högaktuella och intressanta. Ta här del av ordförande Håkan Sparr och vice ordförande Lena Sköld Gunnarssons reflektioner av de tre dagarna.

Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr och vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson är på plats i Sälen på 2018 års upplaga av Rikskonferensen Folk & Försvar. Konferensen pågår 14-16 januari och i år deltar fler än på många år, ca 400 personer. Programpunkterna är som alltid högaktuella och intressanta. De ger här sina reflektioner kring dagarna. Texten uppdateras löpande.

Dag 1

Första dagen ägnades främst åt utrikespolitiska frågor och utmaningar där bland andra Jens Stoltenberg höll ett anförande om Natos syn på säkerhetspolitiken i norra Europa. 

Dag 2

Försvarsminister Peter Hultqvist öppnade konferensens andra dag. Han anser att Försvarsmakten har stärkt sin förmåga under de senaste åren och att vi är på rätt väg men att det fortsatt finns stora utmaningar, både materiellt och personellt. Totalförsvaret har fått ekonomiskt tillskott för att börja bygga ut det civila försvaret. Hur och om det kommer påverka myndighetsstrukturen under Försvarsdepartementet återstår att se.

Ordförande för Försvarsberedningen, Björn von Sydow, presenterade innehållet i den första rapporten som avlämnades före jul. Den pekar tydligt på att individen själv kommer behöva sörja för de grundläggande behoven som mat, värme och vatten den första veckan i händelse av kris/krig. Några av beredningens förslag avser regeringen realisera direkt, såsom inrättande av ny myndighet för Psykologiskt försvar. 

Försvarsberedningen fortsätter nu sitt arbete mot en slutrapport i maj/juni 2019 som ska ligga till grund för nästa försvarsbeslut 2021-2025. Vi kan konstatera att det råder stor enighet inom gruppen vilket är positivt då det borgar för stabilitet och långsiktighet i kommande försvarsbeslut.

ÖB Mikael Bydén konstaterar att det förvisso varit välkommet med de tillförda pengarna som ska öka den militära förmågan redan i denna försvarsbeslutsperiod. Dock kommer den militära förmågan sjunka drastiskt om inte ytterligare resurser tillförs i nästa försvarsbeslut.

ÖB fick frågan från flera håll om hur han tänker runt problemet med personalförsörjningen; omfattande pensionsavgång parat med att rekryteringen inte når målen. Den lämnades dock obesvarad. Frågan som inställer sig hos oss är om ÖB verkligen tror sig kunna klara av utbildningskraven av värnpliktiga då det råder brist på såväl officerare och i infrastrukturen.

Dag 3

Dagens programpunkter fokuserade på hur vi skyddar demokratin i vårt samhälle mot hot som våldsbejakande extremism, terror och informationspåverkan. Det senare kopplat till det kommande valet som förväntas utsättas för påverkanskampanjer som genom sociala medier blir allt mer sofistikerade. Uppmaning till oss alla är att alltid vara källkritisk!

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson och liberalernas partiledare Jan Björklund visade en enad linje avseende vikten av att öka resurser till polis och Säpo för att möta hotbilden. Återstår att se om det bidrar till att öka förtroendet för rättsväsendet som idag inte är särskilt stort.

Ledarna för de nordiska ländernas säkerhetspolis stod för första gången tillsammans på scen och berättade om det nära samarbete de utvecklat för att bistå varandra med information och erfarenhetsutbyte som vid flera tillfällen visat sig kunna förhindra attentat.

Även hotet mot vår IT-infrastruktur belystes ur olika aspekter. Våra myndigheter har skärpt upp säkerheten och skyddet av information men fortfarande återstår en hel del att göra enligt CMust, Gunnar Karlsson.

 

Ett sammanfattande ord av årets konferens kan uttryckas ”enighet”. Våra politiker och beslutsfattare har gett intryck av att vilja kraftsamla gemensamt vilket bådar gott. Vi förväntar oss dock att det visar sig även i handling och inte bara i ord.

Ett medskick till de unga politiska deltagarna som utgör morgondagens makthavare; kom ihåg det mödosamma, kostsamma och tidsödande arbete som följer på tider av nedrustning och nedmontering av samhällets infrastruktur och skydd. Det går fort att rasera och tar lång tid rusta upp. Fatta långsiktiga och omdömesgilla beslut!

Håkan Sparr & Lena Sköld Gunnarsson