Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet stämmer Försvarsmakten i Arbetsdomstolen

I morgon, 20 mars, går ett ärende som Försvarsförbundet driver mot Försvarsmakten upp i AD. Ärendet gäller en, enligt förbundet, felaktig uppsägning av medlem.

Försvarsförbundet avser att ogiltigförklara uppsägningen av en medlem som utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligt skyddsobjekt. 

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade i mars 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten där förbundet ogiligförklarade uppsägningen av en av förbundets medlemmar. Tvisten avslutades i oenighet och Försvarsförbundet beslutade då att med hjälp av LO-TCO Rättskydd, driva ärendet vidare till Arbetsdomstolen, AD.

Här kan du läsa om tvisten och dess händelseförlopp