Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar i Försvarsmaktens arbetstidsavtal från och med 1 juli – i syfte att förbättra planeringsförutsättningarna för verksamhet och personal

F örsvarsförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer och Försvarsmakten kommit överens om anpassningar i Försvarsmaktens arbetstidsavtal som kommer träda i kraft om några veckor, 1 juli 2018. Förändringarna rör vissa områden, bland annat IBSS, räddningstjänst, luft- och sjöövervakning.

Förändringarna, som läggs som ett tillägg till avtalet (3.7.4) handlar om att du som anställd ska kunna arbeta längre tid i sträck och sedan vara ledig en längre sammanhängande tid. Det liknar alltså den lösning som fanns innan det nya arbetstidsavtalet trädde i kraft, där en maxtid för arbete och ledighet skrevs in. Något man märkte inte fungerade för alla områden i myndigheten och därför valde parterna att se över detta. Tillägget i avtalet kommer förbättra planeringsförutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet och personal.

- Vi är glada över att ha fått ett tillägg i avtalet som tillgodoser både våra medlemmars önskemål men också myndighetens intressen, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Förändringarna gäller från och med 2018-07-01.