Hoppa till huvudinnehåll

För dig berörd av Försvarsmaktens omorganisation eller FMV:s verksamhetsövergång

F år du ny arbetsgivare eller chef vid årsskiftet eller är du förtroendevald där er förening får nya medlemmar? Här finns viktig information till er.

Får du ny arbetsgivare eller chef vid årsskiftet?

Är du en av dem som vid årsskiftet flyttar från FMV till Försvarsmakten eller byter organisationstillhörighet?

Tänk på:

  • Kontrollera ditt bemanningsbesked. Befattningen bör stämma överens med den du har nu.
  • Har du fått förändrade arbetsuppgifter ska det inte komma som en överraskning utan du ska ha fått information om det.
  • För dig som flyttar från FMV till Försvarsmakten, var uppmärksam på att rutiner, arbetssätt och regler kan se annorlunda ut hos din nya arbetsgivare.
  • Omorganisationen kan innebära att du kommer tillhöra en annan förening i Försvarsförbundet än vad du gör nu. Efter årsskiftet kan du logga in på "mina sidor" för att där se vilken förening du kommer tillhöra och vilka som är dina närmsta förtroendevalda.

Har du som medlem hos oss frågor eller funderingar, kontakta i första hand din förening - så hjälper de dig. 

Föreningar, så hanterar ni in- eller utflyttade medlemmar

Omorganisationen innebär också en del förändringar för förbundets berörda föreningar. Kansliet kommer centralt att föra över de berörda medlemmarna till sina nya föreningar, enligt förbundets föreningsstruktur, 1 januari 2019.

Mottagande förening - tänk på:

  • Ge arbetsgivaren en uppdaterad förtroendevaldlista. Din förening har fått information om vilka förtroendevalda/ platsombud som kommer flyttas över till din förening.
  • Valberedningen ska informeras om vilka överflyttade förtroendevalda som tillkommit i föreningen.
  • Minimera tiden mellan årsskifte och årsmöte.
  • Kontakta nya förtroendevalda.

Avlämnande förening - tänk på:

  • Minimera tiden mellan årsskifte och årsmöte.
  • Avsluta interna uppdrag för förtroendevalda som lämnar föreningen.

Ni kan efter årsskiftet 18/19 i RMS:en se era utflyttade samt inflyttade medlemmar.

Information har under hösten, vid flera tillfällen, gått direkt till berörda föreningar.

Har din förening funderingar, vänd er till kansliet.