Hoppa till huvudinnehåll

Avslutande förhandling gällande ”Ledning för ett starkare försvar” resulterade i enighet

U nder gårdagen deltog Försvarsförbundet tillsammans med myndigheten och övriga arbetstagarorganisationer vid den avslutande förhandlingen av bemanningen gällande Försvarsmaktens ”Ledning för ett starkare försvar”. En förhandling som resulterade i enighet.

Bemanningen har tidigare samverkats lokalt på mottagande organisationsenheter. De synpunkter som vi fick in efter dessa lokala möten tog vi upp vid förhandlingen. Arbetet kommer följas upp under hösten med en serie partsgemensamma analysmöten.

1 november ska alla berörda ha fått ett skriftligt placeringsbeslut av mottagande förband.

Har du frågor om din placering eller saknar ett placeringsbeslut? Vänd dig i första hand till din lokala förening.

Angående pendlingsersättning

Förbundet har fått signaler från medlemmar att det råder oklarheter ute på förbanden när det gäller pendlingsersättning. Har du frågor kring detta uppmanar vi dig att ställa dessa till mottagande förband.

Mer information går idag ut till föreningarna från förbundets ombudsmän.