Hoppa till huvudinnehåll

Årets förbundsmöte 30-31 maj

3 0-31 maj genomfördes årets förbundsmöte. 30 ombud från förbundets föreningar runt om i landet samlades tillsammans med med förbundsstyrelsen och kanslipersonalen i Haninge utanför Stockholm under två intressanta dagar.

Dag 1

Under mötets första dag gick förbundsstyrelsen bland annat igenom förbundets mutpolicy som fastställdes i februari i år, Peter Andersson från fackförbundet Vision besökte oss och berättade om Visions förändringsresa. 

Sexuella trakasserier och kränkningar togs upp med tillhörande grupparbete. Deltagarna fick diskutera hur de arbetar med frågorna på sina arbetsplatser och sina föreningar, om det har skett någon förändring sedan i höstas och hur vi får våra medlemmar att kontakta oss för att få hjälp, antingen lokalt eller centralt.

Dag 2

Dagen inleddes med att förbundets dataskyddsombud pratade om GDPR och hur Försvarsförbundet arbetar ska arbeta, både centralt och i föreningarna."Projekt 3000" presenterades, projektet innebär att förbundet från och med i höst, ska resa runt och besöka arbetsplatser där vi har medlemmar runt om i Sverige. Mer information kommer.

Nytt val gjordes till förbundsstyrelsen och valberedningen. Martin Sparr , förening 44, valdes in som suppleant till förbundsstyrelsen och Annelie Forshage från förening 99 som suppelant till valberedningen. 

Förbundsmötets sista pass stod Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, för. Han berättade för deltagarna om troll, trollfabriker och fake news.