Hoppa till huvudinnehåll

Treårigt avtal klart för staten

N u är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O*, i vilken Försvarsförbundet ingår, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

- Vi är nöjda med avtalet som tagits fram och det är glädjande att samarbetet med de övriga fackliga organisationerna har fungerat bra, vilket säkert har varit en av framgångsfaktorerna. Sedan är det också väldigt skönt med ett treårigt avtal, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet.

- För oss känns det bra att ha fått ett avtal med siffersatta löneökningar i nivå med ”märket”. Vi är också väldigt nöjda över att ha fått ett personskadeavtal som harmoniserar med övriga arbetsmarknaden samt att de delar i tjänstepensionsavtalet som vi tidigare upplevt som diskriminerande har rätats upp, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:a ombudsman på Försvarsförbundet.

Avtalet i korthet:

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar