Hoppa till huvudinnehåll

Statusuppdatering gällande Försvarsmaktens ”Gärdesutredning”

J ust nu pågår ett arbete inom Försvarsmakten gällande den så kallade ”Gärdesutredningen”. Här sammanfattar vi nuläget i arbetet.

Just nu pågår ett arbete inom Försvarsmakten gällande den så kallade ”Gärdesutredningen”. Försvarsförbundet är inbjudna och deltar vid förbandens redovisningar vid Högkvarteret i Stockholm samt vid den samverkan som ska göras lokalt av förbanden inför varje redovisning. Här ska även konsekvens- och riskanalys ingå.

Utredningsarbetet är en del i Försvarsmaktens ”Ledning för ett starkare försvar” och handlar om att de förband som idag sitter i inhyrda lokaler på gärdesområdet i Stockholm kommer allt efter det att deras hyreskontrakt går ut flytta till nya lokaler. Detta kommer ske under en tidsperiod mellan 2019–2025.

Beslut av nya framtida grupperingar/lokaliseringar ska baseras på dessa redovisningar och besluten ska fattas i slutet av mars 2018.