Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen återaktiverar värnplikt: "Beslutet kan gynna våra medlemskategorier"

R egeringen beslutade idag att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt införs från och med 1 januari 2018.

Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt.

Syftet med detta är att uppfylla de mål som riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr menar att beslutet kan gynna våra medlemskategorier, dels på Rekryteringsmyndigheten med utökade personella resurser, men även inom andra myndigheter som FMV och Försvarsmakten:

- Idag har många officerare administrativa tjänster inom Försvarsmakten - tjänster som vi tycker ska besättas av civila. Detta är något som förhoppningsvis värnplikten kan bidra till att lösa då officerare kommer att behövas vid värnpliktsutbildningarna. Andra områden som exempelvis förråd och verkstad, bör utökas vid en återgång till värnplikt.

Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019.  Skyldigheten att genomgå mönstring införs från och med 1 juli 2017 och skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt införs från och med 1 januari 2018.

Läs mer: